C9

Area: 121 m²
Takhöjd: 2.2 - 1.7 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: ja
Tillgänglighet: svårtillgängligt
Förvaltare: Hans Stjernborg
Hyra: 3 600 kr/månaden


MC Graven
Lokalerna ligger söder om Karl Johanslussen. Ursprungligen fanns här en målarverkstad samt ett personalrum, med tillträde från bilverkstaden under Katarinavägen. Söder om dessa rum fanns ett lågt oinrett utrymme, öppet mot kajen vid Mälaren i väster. Idag disponeras de av en motorcykelklubb. I samband med att de nuvarande brukarna ställde i ordning lokalerna frilades en liten del av Polhemslussens södra kanalsida från 1700- talet i det tidigare oinredda utrymmet.