G

-------------------------------------------------------------------------------------------

Adress: Blå Bodarna
Nuvarande hyresgäst: SL
Area: 482 m2
Takhöjd: m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: ja
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg
Hyra:Lokal G ligger på adressen Järngraven men kan nås från den övre nivån genom kommunikationsgången, Blå Bodarna. Byggnaden består av två våningar med fasad åt Norra och Södra Järngraven och Saltsjörampen i öster. Lokalen har använts som konstnärsateljé, värmecentral och Manometerfabrik. Lokalens interiör är till största delen ombyggd efter att Manometerfabriken flyttade ut 2004 och idag bebor SL och MTR’s personalutrymmen samt administration i lokalerna.

------------------------------------------------------------------------------------------