K


--------------------------------------------------------------------------------------

Adress: Gula Gången
Nuvarande hyresgäst: Sad Isaac (butik + förråd)
Area: 106 m2
Takhöjd:
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: ja
Tillgänglighet: nej
Förvaltare: Hans Stjernberg
Hyra:


---------------------------------------------------------------------------------------