4


-------------------------------------------------------------------------------------

Adress: Karl Johans Torg
Nuvarande hyresgäst: Debaser
Area: 727 m2
Takhöjd: 2.55 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: nej
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg

-------------------------------------------------------------------------------------