C1

--------------------------------------------------------------------------------


Adress:
Norra Järngraven 16
Nuvarande hyresgäst: Slussgaraget
Area: 1 460 m2
Takhöjd: 3.75 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: nej
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg
Hyra: kr/månadenLokal C utgörs av många olika både små och stora lokaler. Den samlade benämningen Slussengaraget kommer från bilverkstaden på Norra Järngraven 5, den lokal som är belägen under Blå bodarnas torg. De två stora intilliggande lokalerna som idag tjänar som parkeringshus för Stockholms parkering var ursprungligen en målarverkstad (lokalen i väster) och en bilverkstad (lokalen i öster). Utmed kajerna i öster, norr och väster låg tidigare hamnstyrelsens lokaler, idag är endast Slussvaktarkontoret de som har kvar sina ursprungliga hyresgäster. Två motorcykelklubbar finns i de här lokalerna. MC Graven ligger ut mot Mälaren söder om Slussenkontoret, den andra, Slussen MC, har lokalerna i norr i öster.


-------------------------------------------------------------------------------------