C10

-----------------------------------------------------------------------------------

Adress: Norra Järngraven
Nuvarande hyresgäst: lokalen är tom
Area: 80 m2
Takhöjd: 2.4 m upp till balk
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: nej
Dagsljus: ja (men fönstren är i dagsläget igensatta)
Tillgänglighet: nej
Förvaltare: Hans Stjernborg
Hyra: kr/månaden


------------------------------------------------------------------------------------