D


-----------------------------------------------------------------------------------------
Adress: Sjöbergsplan / Södermälarstrand
Nuvarande hyresgäst: Telia
Area: ca 90 m2
Takhöjd: 3 - 3.5 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus : ja
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg
Hyra: kr/månadenLokal D är en före detta bensinstation som idag tjänar som basstation för Telias mobilteknologi. Lokalen befinner sig i ett av brofundamenten som bär upp Mälarrampen. Rummet består främst av ett utrymme som är dubbelhögt men är också till stora delar otillgängligt för många då den enda kommunikationen till övervåningen består av en spiraltrappa.

--------------------------------------------------------------------------------------