E


------------------------------------------------------------------------------------

Adress
: Södermalmstorg 2
Nuvarande hyresgäst: Nattklubben Kolingsborg
Area:
Takhöjd:
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: ja
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg
Hyra: kr/månadenLokal E, gaspumpstationen, är belägen i markplan och källarplan, öster om Gula Gången. Från det översta planet annonserar sig lokalen med en skorsten som sticker upp strax öster om Lokal H. Den ursprungliga gaspumpstationen renoverades 1954 och då togs stora delar av den västra delen över av Kolingsborgs nattklubb, som än idag huserar i lokalerna. Den ursprungliga funktionen i gaspumpstationen är fortfarande i drift.

----------------------------------------------------------------------------------------