F3

-------------------------------------------------------------------------------------

Adress: Blå Bodarna
Nuvarande hyresgäst: Musik & Kläder
Area: 158 m2
Takhöjd: 2.4 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: ja
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg
Hyra


------------------------------------------------------------------------------------