F3


---------------------------------------------------------------------------------

Adress: Blå Bodarna
Nuvarande hyresgäst: -
Area: 345 m2
Takhöjd: 2.4 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus : ja
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg
Hyra:


----------------------------------------------------------------------------------------