F4


------------------------------------------------------------------------------------------

Adress: Blå Bodarna
Nuvarande hyresgäst: Günther’s Kläder
Area: 40 m2
Takhöjd: 2.4 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus : ja
Tillgänglighet: nej
Förvaltare: Hans Stjernborg
Hyra:


-----------------------------------------------------------------------------------------