3


------------------------------------------------------------------------------------

Adress: Karl Johans Torg
Nuvarande hyresgäst: Debaser
Area: 66 m2
Takhöjd: 2.5 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus : ja
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg

------------------------------------------------------------------------------------