2

--------------------------------------------------------------------------------------

Adress: Karl Johans torg
Nuvarande hyresgäst: lokalen står tom
Area: 132 m2
Takhöjd: 2.4 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: nej
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg

--------------------------------------------------------------------------------------