15

--------------------------------------------------------------------

Adress: Karl Johan Slussen
Nuvarande hyresgäst: Reventor
Area: 160m2
Takhöjd: 2.4 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: nej
Tillgänglighet: nej
Förvaltare: Hans Stjernborg

--------------------------------------------------------------------