16


-----------------------------------------------------------------

Adress: Karl Johan Slussen
Nuvarande hyresgäst: Sjöräddningen
Area: 35 m2
Takhöjd: 2.4 m
El: ja
Vatten: ja
Avlopp: ja
Dagsljus: nej
Tillgänglighet: ja
Förvaltare: Hans Stjernborg

-----------------------------------------------------------------