7:e april 2010

Jag har äntligen lyckats fått tag på Stefan Telford som är Debasers egen husarkitekt, han är väldigt upptagen men idag har han lovat att öppna upp den lokal på andra sidan om Karl Johans Torg som Debaser planerar att bygga toaletter i för sin uteservering. Vi träffas utanför Debaser på Karl Johans Torg och går över torget fram till metalldörren under trappan. Rummet är låst med två lås vilket känns ganska onödigt när vi väl kommer in för där inne finns ingenting, det ser ut som en byggarbetsplats. De har börjat riva och det står några plywoodskivor uppställda mot väggen, men annars är rummet som utblåst. Jag frågar hur det kommer sig att de bygger om nu när det verkar som om de faktiskt kommer att riva och bygga om hela Slussen. Han svarar att det muntliga avtal som Debaser har med Fastighetskontoret så jobbar de efter en treårsplan. Det betyder alltså att de har fått klartecken från Stockholm stad att de kan vara kvar i tre år till. Arbetet har inte kommit igång ännu berättar Stefan eftersom de väntar på att få klartecken från Stockholm Stad om att få fortsätta. Han visar att de tidigare hyresgästerna har haft en toalett, man kan tydligt se vart den har stått, det är ungefär mitt i det inre rummet och han berättar att de även hade en bastu där inne. Det finns en dörr som leder ut till Gröna gången, men vi bryr oss inte om att öppna den av rädsla för att den inte ska gå att stänga igen. Det finns också några luckor på väggen som ser ut lite som om det butiksluckor som man öppnar när man ska ha försäljning. Men ingen av oss kan minnas vad det har varit ursprungligen i lokalen. Rummet lyses upp av ett enda lysrör men i det andra rummet, till vänster när man kommer in, finns ett fönster som för närvarande har gula persienner fördragna. Ritningarna som jag har stämmer ganska bra och det är lätt att mäta i rummet. När jag är klar så låser Stefan båda låsen och vi beger oss till deras stora förrådslokal som ligger vägg i vägg.

Rummet är avgränsat med en enkel plywoodvägg mot resten av det som tidigare var ett parkeringsgarage men det är svårt att få en överblick eftersom rummet är belamrat med möbler, plastpalmer, lådor med glas och andra inredningsprylar.